SUPPORT

kd1
HOTLINE
04 37561501

Liên kết website

  Online: 2

  Visited: 345379398

Giới thiệu về GPN Việt Nam

Mạng lưới Mua hàng xanh Việt Nam (VNGPN) do Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) điều phối nhằm hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp, giúp đỡ các doanh nghiệp tiếp cận với các yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng cũng như quảng bá sản phẩm thân thiện với môi trường,...

Xem thêm »